КРОНКИЛЕР ХРОНИКЛА - ЗЛАТА | Накит Бадали

КРОНКИЛЕР ХРОНИКЛА - ЗЛАТА

Лиценциран накит од Патрик Ротфус, Кингкилер, хроника.
Патрик Ротфус активно учествува во процесот на дизајнирање на секое парче накит за оваа линија.

8 производи

8 производи