КРОНКИЛЕР ХРОНИКЛА - ЗЛАТА

Лиценциран накит од Патрик Ротфус, Кингкилер, хроника.
Патрик Ротфус активно учествува во процесот на дизајнирање на секое парче накит за оваа линија.

9 производи

9 производи