FUTHARK трча

Руните се мистична азбука што ја користеле античките европски племиња пред 2000 години за именување места и работи, привлекување среќа и среќа, обезбедување заштита и магично божествено одвивање на текот на идните настани. Руните биле врежани на камен или дрво. Алатките од тоа време, како што се секирата, ножот или длето, не може лесно да се користат за да се формираат закривени линии, така што рунските букви се формирале само со прави линии. Практично цела Европа ги користеше едно време, но денес тие се најдобро запаметени по нивната употреба од античките Нордијци: Викинзите.

Најстарата позната форма и распоред на рунски букви, руните „Елдер футхарк“, според проценките на британскиот музеј, биле користени од Викинзите околу 200 г. н.е. Некои веруваат дека тоа било многу порано. На нордиски јазик, Старецот Футхарк се чита од десно кон лево. „FUTHARK“ е првите 6 симболи на рунската азбука (белешката „ти“ е една буква).

Нашиот Водач за руни Futhark може да се најде овде.


23 производи

23 производи