КИНГКИЛЕР ХРОНИКА

Лиценциран накит од Патрик Ротфус, Кингкилер, хроника.
Патрик Ротфус активно учествува во процесот на дизајнирање на секое парче накит Кингкилер за оваа линија.

24 производи

24 производи